شرایط استفاده از خدمات

تمامی محتوای آموزشی موجود در گیم آکادمی روی سرورهایی در داخل ایران نگهداری می‌شوند. استفاده از گیم آکادمی در خارج از ایران ممکن است منع قانونی داشته باشد. تشخیص این موانع بر عهده خود کاربر است و گیم آکادمی مسئولیتی در این باره تقبل نمی‌کند.

استفاده از گیم آکادمی و محتوای آموزشی آن با مسئولیت کاربر صورت می‌گیرد . گیم آکادمی تمام سعی خود را در حفظ مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) محصولات داخلی می کند، اما هرگونه استفاده ی تجاری از این آثار و بدون کسب مجوز از تولید کننده می تواند پیگرد قانونی داشته باشد . گیم آکادمی در قبال اینگونه سوء استفاده ها هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت. 

استفاده از خدمات خرید از طریق گیم آکادمی و حساب کاربری گیم آکادمی مستلزم دارا بودن سن بالای 14 سال کاربر است. با ثبت‌نام درگیم آکادمی، تایید می‌کنید که این شرایط را دارا هستید. 

در صفحه مربوط به برنامه ی آموزشی، نظراتی  که شامل موارد زیر باشند، تایید نخواهند شد: