تعداد دانلود
جدیدترین
تعداد بازدید
انتخاب سایت
حروف الفبا
قیمت
لطفا صبر کنید

انیمیشن دو بعدی کاراکتر

Digital Tutors
رایگان

ساخت ریگ و انیمیت

Gumroad Rigging & Animation Techniques in Spine
رایگان

ساخت مدل سه بعدی

Gumroad - 3D Creature Modeling for Production by Chung Kan
رایگان

ساخت مدل سه بعدی

Gumroad-Production by Chung Kan
رایگان

تصویر سازی سه بعدی شخصیت

Cubebrush - 3D-Based Character Illustration
رایگان

طراحی شخصیت کیفیت بالا

Cubebrush - High Poly Character Design
رایگان

طراحی شخصیت علمی-تخیلی

Cubebrush-Sci-Fi Character Design in ZBrush
رایگان

طراحی سطح سخت

Cubebrush - ZBrush For Hard Surface Design
رایگان

ساخت تکسچر

Creating Textures that Tell a Story in ZBrush and Photoshop
رایگان

تغییر وزن بدن

Altering Body Weight in ZBrush
رایگان

طراحی جزئیات مواد

3DMotive Substance Designer
رایگان

چرخه طراحی موارد قسمت اول

3DMotive - Substance Designer Workflow
رایگان

چرخه طراحی موارد قسمت دو

3DMotive-Substance Designer Workflow-Volume 2
رایگان

آموزش آنلاین طراحی موارد 2014

Allegorithmic
رایگان

Creating a Tileable Material in Substance Designer

Digital-Tutors-Substance Designer
رایگان

ساخت بافت علمی تخیلی

Texturing Sci-Fi Game Assets in Substance Designer
رایگان

Up and Running

Up and Running with Substance Designer
رایگان

ایجاد بافت با Substance.Designer

The Gnomon Workshop-Substance.Designer Texture Creation
رایگان